Zasady pobytu

 • Doba hotelowa trwa od 14.00 do 12.00 dnia następnego.
 • Dzieci do lat 4 przebywają bezpłatnie.
 • W cenę pobytu wliczone jest śniadanie.
 • Parking na terenie ogrodzonej posesji – bezpłatny, niestrzeżony, monitorowany.
 • Koszt dodatkowego miejsca w pokoju „dostawki”, ze śniadaniem – 130 zł.
 • Jeżeli pokój wynajmuje tylko jedna osoba doba hotelowa – 160 zł (ze śniadaniem).
 • Akceptujemy zwierzęta tylko w apartamentach nr 1 i 2, bez dodatkowych opłat.
 • Darmowy dostęp do wi-fi.
 • Korzystanie z kominka w godzinach 16.00 do 21.00 – drewno zapewnia właściciel rezydencji.
 • Miejsce do girlowania na terenie posesji.
 • Na terenie rezydencji znajduje się osobne pomieszczenie do przechowywania sprzętu sportowego (narty, sanki, rowery, wózki).
 • Pobyt minimum 2 doby.
 • Przy rezerwacji wymagana zaliczka za pierwsze 2 doby.
 • W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia papierosów.

Regulamin o danych osobowych

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja U Ducha Gór Spółka Cywilna, ul. Olimpijska 6 58-540 Karpacz.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.